Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

Servicemål

 

Distribution

Køventetid: Det tilstræbes at vores kunder ikke venter mere end 5 min. fra ankomst til igangværende ekspedition, og at ingen kunder venter mere end 10 min. 

Køventetid, målopfyldelse:

Ventetiden måles dagligt. Se resultatet på apoteket.dk under ventetider.

 

Fejludlevering:

Der må højst være 2 fejl pr. 10.000 udleverede receptlægemidler – dvs. højst 0,02%

Fejludleveringer, målopfyldelse: 0,007 % pr. dec. 2016

 

Fejludlevering ved dosisdispensering

Der må højst ske 2 fejl pr. år i forbindelse med dosisdispenseret lægemidler

Fejludlevering ved dosisdispensering, målopfyldelse:

I 2016 havde vi 0 fejl på dosisdispenseret lægemidler

 

Servicegrad (leveringsevnen på lægemidler):

Kundens efterspørgsel efter lægemidler skal i mindst 98% af tilfældene kunne opfyldes her og nu

Servicegrad (leveringsevnen på lægemidler) målopfyldelse:

I 2016 oplevede 98,27 % af vores kunder at vi havde varen på lager da de kom.

 

Rådgivning og information

Faglig rådgivning og information i skranken

Mindst 90 % af vores kunder, der henter receptpligtigt medicin til eget brug eller eget barn herunder dosispakket medicin samt håndkøbslægemidler inviteres til dialog og tilbydes information/rådgivning.

Faglig rådgivning og information i skranken, målopfyldelse

I 2016 blev 89 % af vores kunder inviteret til dialog og fik tilbudt information og rådgivning om deres lægemidler til eget brug.

 

Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder

Alle forsendelseskunder tilbydes faglig rådgivning ved skriftlig information, der opfordrer kunderne til at kontakte apoteket ved behov for information og rådgivning i alle tvivlstilfælle.

Faglig rådgivning og information til forsendelseskunder, målopfyldelse

Alle forsendelses kunder får vedlagt skriftlig information med tilbud om rådgivning og information om håndkøbslægemidler, receptmedicin og dosispakket medicin.